Nettivalon Yleiset Toimitusehdot

 1. Voimassaolo

Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia tarjouksia, tilauksia, kauppoja, maksuja, toimituksia, reklamaatioita ja palautuksia, joissa myyvänä osapuolena on Nettivalo ja asiakkaanna yksityishenkilö, yritys tai yhteisö (Asiakas) ellei toisin mainittu.

Nämä yleiset toimitusehdot astuvat voimaan 1.1.2022 ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat toimitusehdot. Nettivalo pidättää oikeuden yleisten toimitusehtojensa päivittämiseen ja muttamiseen ilman erillistä ennakkotiedotusta.

 1. Tarjoukset

Laajempiin kokonaisuuksiin voi Asiakas pyytää Nettivalolta tarjouksen. Tarjous laaditaan Asiakkaan toimittamien tietojen peruusteella. Asiakkaalla on velvollisuus varmistaa, että tarjouksen pohjana olevat tiedot ovat oikein. Nettivalon tarjous on voimassa yhden kalenteripäivän, ellei tarjouksessa ole toisin ilmoitettu.

Ostoehtojen tai -hintojen yllättävässä muutostilanteessa pidättää Nettivalo oikeuden peruuttaa tarjouksen, vaikka asiakas on sen jo hyväksynyt.

 1. Sopimuksen syntyminen

Tilauksen tekemisen myötä syntyy kauppasopimus, joka sitoo kumpaakin osapuolta. Tilaus syntyy, kun Asiakas hyväksyy tarjouksen, tekee verkkokauppatilauksen, ostaa tavaraa Nettivalolta kasvotusten, sähköpostitse tai puhelimitse. Kauppasopimuksen kohteena olleet tavarat pysyvät Nettivalon omaisuutena, kunnes kaupasta sovittu kokonaishinta on kaikkine kuluine suoritettu kokonaisuudessaan.

 1. Nettivalon toimitusalue

Tilauksia toimitetaan vain Manner-Suomeen, valitettavasti toimitus Ahvenanmaalle ei toistaiseksi ole mahdollista. Pidätämme oikeuden perua tilaukset ja purkaa kaupat, joissa toimitusosoite on muualla kuin Manner-Suomessa.

 1. Toimitusaika

Tilatut tuotteet toimitetaan mahdollisimman nopeasti. Nettivalon omasa varastossa olevat tuotteet lähetetään normaalisti samana tai tilauksesta seuraavana arkipäivänä. Nettivalolla varastossa olevien tuotteiden toimitukseen kuluu 1 – 3 arkipäivää, maksu- ja toimitustavasta riippuen. Tuotteiden toimitusajan ollessa pidempi, on asiasta kerrottu tuotetietojen yhteydessä.

Kaikki ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita, joita Nettivalo pyrkii aina alittamaan. Nettivalo ei vastaa Asiakkaalle syntyneistä kustannuksista tai mielipahasta, jotka ovat syntyneet arvioita pidemmästä toimitusajasta.

 1. Toimitukset

Postitamme tuotteita jokaisena arkipäivänä aina, kun se on mahdollista. Tavarat toimitetaan vasta, kun tilatut tuotteet ja toimituskulut on maksettu, ellei tästä poikkeavaa ole sovittu kyseisen tilauksen osalta kirjallisesti.

Tilaukset pyritään toimittamaan yhdessä paketissa ja yhdessä lähetyksessä Asiakkaan valitsemalla toimitustavalla. Pidätämme oikeuden lähettää tilatut tavarat useassa erässä ja toimitustavan muutokseen ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle.

Mikäli sopimuksen kohteena olleita tuotteita tai palveluita ei voida toimittaa esimerkiksi valmistuksen päättymisen tai tilapäisen pitkän toimitusviivästyksen vuoksi, on Nettivalolla oikeus purkaa kauppasopimus yksipuoleisesti, Nettivalo voi soveltaa kaupan purkuoikeutta myös vain osaan tilauksessa olevista tuotteista. Nettivalo on purkuoikeuttaan käyttäessä yhteydessä Asiakkaaseen.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus, mikäli toimitusaika pitenee merkittävästi arvioidusta toimitusajasta. Tämä peruutusoikeus ei koske Asiakkalle varsinaisesti teetettyjä tai valmistajalta tilattuja tuotteita.

Jos kauppasopimus puretaan Nettivalon toimesta yksipuolisesti ilman asiakkaasta johtuvaa syytä, palautetaan maksusuoritukset täysimääräisesti niiden tuotteiden tai palveluiden osalta, joiden osalta kauppa on purettu.

 1. Toimitustavat, -kulut ja -virheet

Toimitusmaksuhinnaston hinnat sisältävät posti- ja pakkauskulut. Näet toimituskulut verkkokaupassa valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan. Toimitamme tilaukset lähtökohtaisesti paketteina ja niitä voi seurata lähetystunnuksella.

Jos paketti on vioittunut kuljetuksessa, on toimitusta vastaanotettaessa tehtävä välittömästi reklamaatio (varauma) toimituksen luovuttavalle logistiikkayhtiön henkilölle.

Ilmoitus viallisesta tuotteesta, virheellisestä/kadonneesta toimituksesta tai kuljetuksessa rikkoutuneesta tuotteesta on tehtävä välittömästi puutteen havaittua ilmoitus Nettivalolle, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä toimituksen vastaanottamisesta.

 1. Virheelliset tuotetiedot ja valmistuksesta poistuneet tuotteet

Nettivalolle kattavat ja laadukkaat tuotetiedot ovat keskeinen asia. Valitettavasti toimitettavien tuotteiden ominaisuudet saattavat joskus poiketa tuotesivulla ilmoitetusta. Taustalla voivat olla esimerkiksi tuotteita perustettaessa tapahtuvat klikkaus- ja kirjoitusvirheet, malliuudistukset joista valmistaja ei ole tiedottanu Nettivaloa ennakkoon jne. Tällaisessa tilanteessa Asiakkaalla on oikeus tuotetietoja vastaavan tai sellaisen tuotteen puuttuessa Nettivalon valikoimasta paremmilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen.

Mikäli tilatun tuotteen valmistus on päättynyt tai tuote on muuttunut ominaisuuksiltaan merkittävästi, tai toimitusaika on useita viikkoja pidempi kuin alun perin ilmoitettu, pidättää Nettivalo oikeuden kaupan purkuun.

Nettivalolta tilatun tuotteen asennuksen esivalmistelut tulee tehdä vasta, kun Asiakas on ottanut vastaan tilatun tuotteen toimituksen ja tarkistanut tuotteen mitat sekä soveltuvuuden käyttökohteeseen. Nettivalo ei vastaa tilatuille tuotteille tehdyistä esivalmistelu töistä tai niiden muokkauskuluista, kuten esimerkiksi alasvalojen asennusaukoista. Asennusaukkojen mitat (syvyys, leveys, pituus, korkeus) tulee aina tarkistusmitata asennettavista tuotteista Asiakkaan toimesta ennen aukkojen poraamista, tekemistä tai esimerkiksi betonin valuuta.

 1. Palautusoikeus, tilauksen peruutukset ja kauppojen purun maksunpalautukset

Yksityisasiakkailla on 30 päivän vaihto- ja palautusoikeus tilauksen tekotavasta riippumatta. Palautusoikeus ei koske

 1. yritys- tai yhteisöasiakkaita
 2. tuotteita, jotka on otettu käyttöön
 3. tuotteita, jotka eivät ole myyntikuntoisia
 4. asiakkaalle muokattuja, esiasennettuja tai varsinaisesti tilattuja tuotteita

Ilmoitus palautusoikeuden käytöstä on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkokaupan toiminnon tai lomakkeen kautta. Palautusoikeus on voimassa 30 päivää siitä päivästä, kun toimitus tai tuote luovutetaan Asiakkaalle.

Mikäli palautus, peruutus tai kaupan purun syy johtuu Asiakkaasta, vähennetään palautettavasta summasta kohtuulliset kaupan purkuun liittyvät todelliset kustannukset.

Nettivalo pidättää Asiakkaan palauttamista tilauksista hinnaston mukaiset toimituskulut palautettavasta summasta. Tämä koskee myös tilauksia joissa toimituskuluja ei veloitettu tilausarvon ylittäessä ilmaisen toimituksen rajan.

Asiakkaan mahdollisesti maksamat maksutapalisät pidätetään palautettavasta summasta.

Mikäli palautettua tuotetta on käytetty vastoin asiakkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta, voidaan asiakkaalta periä tuotteen arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan asti.

Purettujen kauppojen ja palautettujen tuotteiden osalta palautetaan kauppasumma, josta on tehty mahdolliset vähennykset, 14 päivän sisällä palautuksesta. Rahat palautetaan aina saman maksutavan kautta kuin mitä tilaus on alunperin maksettu.

 1. Noutamattomat toimitukset

Tilauksen noutamatta jättäminen Nettivalolta tai logistiikkakumppanilta ilman erillistä tilauksen peruuttamista ennen noutoajan takarajaa ei ole tilauksen peruuttaminen tai palauttaminen, vaan kauppasopimuksen rikkomus.

Mikäli Asiakkaalle lähetetty toimitus on mennyt oikeaan noutopaikkaan/osoitteeseen, asiakkaalle on ilmoitettu tilauksen saapumisesta noutopaikkaan ja Asiakas jättää noutamatta tilaamansa tilauksen, kauppa puretaan ja asiakkaalta peritään 60 € suuruinen sanktiomaksu. Sanktiomaksulla katetaan postitus-, pakkaus- ja tavaran uudelleen myyntiin saattamisen sekä kaupan purun hallinnolliset kulut.

Nettivalo pidättää sanktiomaksun ennakkoon maksetun summan palautuksesta. Mikäli kyseessä oli laskutuskauppa, laskutetaan sanktiomaksu Asiakkaalta erillisellä laskulla, johon lisätään voimassa oleva lasktuslisä.

 1. Takuu ja virhevastuu

Kuluttajansuojalaki suojaa aina yksityishenkilönä ostettuja tuotteita ja palveluja. Kuluttajasuojalain mukaan takuu on myyjän, valmistajan tai maahantuojan antama vapaaehtoinen lisäetu. Takuunantaja vastaa siitä, että tuote toimii määräajan.

Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty aikarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Tuotteen virheestä reklamoitaessa kuluttaja ilmoittaa tuotteen alkuperäisestä viasta myyjälle.

Mikäli tuotteessa esiintyy käytöstä johtuva virhe, autamme tietenkin saamaan vian korjatuksi. Takuu kattaa viallisten tuotteiden osalta vain tuotteen, ei asennusta. Asennuspalvelumme tekemien mahdollisten asennusvirheiden osalta vastaamme luonnollisesti myös tuotteesta, joka on viottunut asennusvirheen seurauksena.

Takuu kattaa valmistus- ja laatuvirheet, sekä viallisen tuotteen palatus- ja toimituskustannukset. Jotta takuu on voimassa oleva, huolehdithan tuotteen asianmukaisesta käsittelystä, kuljetus ja asennusvaiheessa sekä käyttäessäsi tuotetta siihen tarkoitetussa paikassa.

Takuu ei korvaa tuotteen vahingoittumista, joka on aiheutunut sen huolimattomasta käsittelystä, väärin tehdystä asennuksesta, virtapiikistä, kastumisesta (ellei tuote ole soveltuva siihen käyttötarkoitukseen) tai muusta väärinkäytöstä.

Takuu ei myöskään korvaa normaalista käytöstä aiheutunutta kulumista. Tuoteissamme on määritelty niiden arvioidut käyttötunnit.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotteen runko tai osa avataan, muokataan tai jos tuotetta yhdistellään toisiin tuotteisiin toisin kuin on tarkoitettu.

Tuotteesta mahdollisesta valmistus- ja laatuvirheistä aiheutuneet muut välilliset vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Toimitusketjussa loppukäyttäjää edeltävien ja loppukäyttäjän (asiakas) on varmistuttava yhdessä, että tuotepakkaus on vahingoittumaton ennen käyttöönottoa. Takuu ei kata kuljetusyrityksien aiheuttamia vahinkoja.

Nettivalo.fi pidättää itsellään oikeuden päättää, korjataanko viallinen tuote, vaihdetaanko se vastaavaan uuteen tuotteeseen vai palauttaako tuotteen hinnan asiakkaalle. Asiakkaan tuotetta tilatessa maksettuja toimituskuluja ei korvata.

Enimmäiskorvauksen suuruus takuutilanteessa on viallisen tuotteen hinta.

 1. Valaisinten 5 vuoden laajennettu takuu kuluttaja-asiakkaille

Nettivalo tajoaa sinulle viiden (5) vuoden laajennetun takuun ostamillesi valaisintuotteille. Takuu koskee kaikkia valaisimia, lukuunottamatta

 • LED-valonlähteitä
 • paristolla toimivia valaisimia
 • joulu- ja juhlavaloja kuten esimerkiksi valosarjoja, kynttelikköjä, discovaloja jne.)
 • ammattimaisessa käytössä olevia tuotteita
 • valaisimet joiden tiedoissa on mainittu tästä poikkeava takuu-aika.
 1. LED-valonlähteiden 3 vuoden takuu kuluttaja-asiakkaille

Nettivalo tarjoaa sinulle laajennetun 3 vuoden takuun kaikkiin kierre- ja halogeenikantaisiin LED-valonlähteisiin, pois lukien ne mallit, joiden tuotteiden tiedoissa on mainittu tästä poikkeava takuu-aika.

 1. Toimintaohje takuutilanteessa

Älä huoli, hoidamme asian kuntoon nopeasti ja tehokkaasti. Huomaathan, että voimme käsitellä vain kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse tehdyt reklaamatiot. Olemme sinuun yhteydessä yleensä muutaman arkipäivän sisällä yhteydenotostasi. 

 1. Henkilötietosuoja

Nettivalo ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja muille osapuolille, ellei asiakassuhteen hoitaminen sitä edellytä, kuten esimerkiksi paketin toimituksen, laskutus- tai perintäasioissa. Nettivalon koko henkilökunta on koulutettu GDPR direktiivin sisältöön ja on sitoutunut soveltamaan työssään sisäistä GDPR ohjeistusta.

Nettivalo ei säännönmukaisesti kerää tai sailytä rekistereihinsä arkaluonteisia tietoja Asiakkaasta, kuten henkilötunnuksia tai pankkitietoja.

 1. Referenssioikeus

Nettivalo pidättää oikeuden julkaista verkkokaupassa, verkkosivuilla ja muissa medioissa Nettivalolta tuotteita tai palveluita ostaneen yritysnimen ja/tai logon referenssinä. Nettivalolla on oikeus julkaista referenssinä myös yritysasiakkaiden kohteita joissa Nettivalon tuotteita tai palveluita on käytetty.

Referenssin yhteydessä saatetaan julkaista kuva, linkki tai selostus kohteesta tai projektista sekä ostetuista tuotteista tai palveluista. Tarkkaa erittelyä tilatuista tuotteista tai tietoja tilauksen arvosta ei julkaista. 

Yksityisasiakkaiden projekteihin liittyvää tietoa tai toimittamaa aineistoa saatetaan julkaista referenssinä, mikäli yksityisasiakas on antanut tähän luvan. Yksityisasiakas sitoutuu toimittamaan Nettivalolle vain sellaista referenssinä julkaistavaa aineistoa, johon Asiakkaalla on käyttö- ja julkaisuoikeus.

Referenssiä oikeutta hyödyntäessä Nettivalo ei ole korvausvelvollinen Asiakkaalle.

Asiakas voi pyytää nimensä ja tietojensa poistamista referensseista kirjallisesti, jolloin referenssin käyttö lopetetaan mahdollisimman pian.

 1. Maksupalvelutarjoaja Paytrail

Maksupalvelutarjoaja Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä www.paytrail.com

 1. Erimielisyydet ja riita-asiat

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten kesken.

Mikäli erimielisyydet eivät ratkea neuvottelemalla, on yksityisasiakkaalla oikeus viedä asia kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tulee Asiakkaan olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Mikäli muuta ratkaisua ei löydy, ratkaistaan asia Asiakkaan kotikunnan käräjäoikeudessa.